எம்.ஜி.ஆர் ஆட்சி அமையும்! அண்ணாமலைக்கு எச்சரிக்கை!


கனவு பழிக்காது அண்ணாமலை, எம்ஜிஆர் ஆட்சியை நிச்சயம் அதிமுக தொண்டர்கள் அமைப்பார்கள் எல்லோரும் அடிமைகள் என்று என்ன வேண்டாம் அண்ணாமலைக்கு எச்சரிக்கை.
கே.சி.பழனிசாமி- Ex MP, MLA

Share on: