பெண்களின் சிறப்பை உணர்த்தும் தினம்


இந்த உலகில் நிபந்தனையற்ற அன்பையும் பாசத்தையும் பரப்பும் அனைத்து மங்கையருக்கும் இனிய மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள்
கே.சி.பழனிசாமி- Ex MP, MLA

Share on: